Showing all 12 results

Ung thư đại trực tràng là một loại ung thư bắt đầu ở đại tràng hoặc trực tràng. Những ung thư này cũng có thể được đặt tên là ung thư ruột kết hoặc ung thư trực tràng, tùy thuộc vào nơi chúng bắt đầu.

Ung thư đại trực tràng phát triển từ lớp lót bên trong của ruột. Nó thường phát triển từ sự tăng trưởng nhỏ trên thành ruột gọi là polyp. Hầu hết các polyp đều lành tính nhưng một số trở thành ung thư theo thời gian.

Thuốc điều trị ung thư đại trực tràng

1
1
1
29.000
error: Content is protected !!