Thuốc Aclasta 5mg/100ml Zoledronic acid điều trị loãng xương

6.200

  • Tên thương mại: Aclasta 
  • Hoạt chất:  Zoledronic acid
  • Hàm lượng: 5mg/10ml
  • Nhà sản xuất: Novartis