Thuốc opdivo 40mg/4ml nivolumab điều trị ung thư trúng đích

4

  • Tên thương hiệu: Opdivo 40mg/4ml
  • Thành phần hoạt chất: Nivolumab
  • Hãng sản xuất: Bristol-Myers Squibb
  • Hàm lượng: 40mg/4ml = 10mg/ml
  • Dạng: dịch truyền
  • Đóng gói: lọ dung dịch 40mg/4ml
Call Now Button0776511918