Thuốc Pregnyl 1.500iu Human Chorionic Gonadotrophin (HCG) điều trị vô sinh

30

  • Tên thương hiệu: Pregnyl
  • Tên chung: Human Chorionic Gonadotrophin (HCG)
  • Hàm lượng: 1.500iu
  • Đóng gói: Mỗi ống chứa 1.500 và 5.000 IU Human Chorionic Gonadotrophin
  • Nhà sản xuất: MSD
Call Now Button0776511918