Thuốc Vesicare 5mg Solifenacin điều trị bàng quang hoạt động quá mức

550

  • Tên thương mại: Vesicare
  • Thành phần: Solifenacin succinate
  • Hàm lượng: 5mg
  • Đóng gói: 1 hộp 30 viên nén
  • Nhà sản xuất: Astellas
error: Content is protected !!