Thận

Ung thư thận phổ biến nhất ở người lớn là ung thư biểu mô tế bào thận. Nó hình thành trong lớp lót của các ống rất nhỏ trong thận.

Khối u Wilms là một căn bệnh ung thư thận mà trẻ nhỏ có thể mắc phải.

Trung bình, người ta được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận ở tuổi 64. Nó hiếm khi được tìm thấy ở những người dưới 45 tuổi.

Thuốc điều trị ung thư thận:

Thuốc được FDA chứng nhận cho bệnh ung thư tế bào thận (RCC)

 1. Afinitor (Everolimus)
 2. Afinitor Disperz (Everolimus)
 3. Aldesleukin
 4. Alymsys (Bevacizumab)
 5. Avastin (Bevacizumab)
 6. Avelumab
 7. Axitinib
 8. Bavencio (Avelumab)
 9. Belzutifan
 10. Bevacizumab
 11. Cabometyx (Cabozantinib-S-Malate)
 12. Cabozantinib-S-Malate
 13. Everolimus
 14. Fotivda (Tivozanib Hydrochloride)
 15. IL-2 (Aldesleukin)
 16. Inlyta (Axitinib)
 17. Interleukin-2 (Aldesleukin)
 18. Ipilimumab
 19. Keytruda (Pembrolizumab)
 20. Lenvatinib Mesylate
 21. Lenvima (Lenvatinib Mesylate)
 22. Mvasi (Bevacizumab)
 23. Nexavar (Sorafenib Tosylate)
 24. Nivolumab
 25. Opdivo (Nivolumab)
 26. Pazopanib Hydrochloride
 27. Pembrolizumab
 28. Proleukin (Aldesleukin)
 29. Sorafenib Tosylate
 30. Sunitinib Malate
 31. Sutent (Sunitinib Malate)
 32. Temsirolimus
 33. Tivozanib Hydrochloride
 34. Torisel (Temsirolimus)
 35. Votrient (Pazopanib Hydrochloride)
 36. Welireg (Belzutifan)
 37. Yervoy (Ipilimumab)
 38. Zirabev (Bevacizumab)

Thuốc được phê duyệt cho bệnh ung thư biểu mô đoạn trên (UTUC)

 1. Enfortumab Vedotin-ejfv
 2. Jelmyto (Mitomycin)
 3. Mitomycin
 4. Padcev (Enfortumab Vedotin-ejfv)

Thuốc được phê duyệt cho khối u Wilms và các bệnh ung thư thận ở trẻ em khác

 1. Cosmegen (Dactinomycin)
 2. Dactinomycin
 3. Doxorubicin Hydrochloride
 4. Vincristine sulfat

Hiển thị tất cả 4 kết quả