Hiển thị tất cả 8 kết quả

Tuyến tiền liệt nằm dưới bàng quang và phía trước trực tràng. Ung thư tuyến tiền liệt ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt, tuyến sản xuất một số chất lỏng trong tinh dịch và đóng vai trò kiểm soát nước tiểu ở nam giới.

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Thông thường ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm và ban đầu chỉ giới hạn ở tuyến tiền liệt, nơi nó có thể không gây ra tác hại nghiêm trọng.

Thuốc điều trị ung thư tiền liệt tuyến

Thuốc Abirapro 250mg Abiraterone điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc Anandron 150mg Nilutamid điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc Avodart 0.5mg Dutasteride điều trị tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH)

Thuốc Casodex 50mg Bicalutamide điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc opdivo 40mg/4ml nivolumab điều trị ung thư trúng đích

Thuốc Xtandi 40mg Enzalutamide điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Thuốc Zoladex 3.6mg Goserelin điều trị ung thư tiền liệt tuyến

Thuốc Zytiga 250mg Abiraterone điều trị ung thư tiền liệt tuyến

 

Call Now Button