Tiền liệt tuyến

Tuyến tiền liệt nằm dưới bàng quang và phía trước trực tràng. Ung thư tuyến tiền liệt ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt, tuyến sản xuất một số chất lỏng trong tinh dịch và đóng vai trò kiểm soát nước tiểu ở nam giới.

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Thông thường ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm và ban đầu chỉ giới hạn ở tuyến tiền liệt, nơi nó có thể không gây ra tác hại nghiêm trọng.

Thuốc điều trị ung thư tiền liệt tuyến

Hiển thị tất cả 8 kết quả