Nhà thuốc lp luôn cập nhật những thông tin và nỗ lực để thực hiện đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác, cập nhật và đầy đủ, nhưng không có đảm bảo nào được thực hiện cho hiệu quả. Ngoài ra, thông tin về thuốc trong tài liệu này có thể nhạy cảm về thời gian và không được sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo quá thời hạn của tài liệu này. 

Những thông tin này không xác nhận thuốc, chẩn đoán bệnh nhân hoặc giới thiệu liệu pháp. Thông tin này là nguồn tài liệu tham khảo được thiết kế để bổ sung và không thay thế cho chuyên môn, kỹ năng, kiến ​​thức và nhận định của các bác sĩ chăm sóc sức khỏe trong việc chăm sóc bệnh nhân. Việc không có cảnh báo cho một loại thuốc nhất định hoặc sự kết hợp của chúng không theo cách nào được hiểu là chỉ ra sự an toàn, hiệu quả hoặc sự phù hợp cho bất kỳ bệnh nhân nhất định nào.

Nhathuoclp.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ khía cạnh nào của việc chăm sóc sức khỏe được quản lý với sự hỗ trợ của các tài liệu được cung cấp. Thông tin trong tài liệu này không nhằm mục đích đề cập đến tất cả các cách sử dụng, chỉ dẫn, biện pháp phòng ngừa, cảnh báo, tương tác thuốc, phản ứng dị ứng hoặc tác dụng phụ có thể có. Nếu bạn có thắc mắc về những chất bạn đang dùng, hãy hỏi bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ của bạn.